گویا قرار شده که رییس جمهور تاجیکستان تا عمر دارد رییس جمهور بماند. نمی‌دانم همین الآن تاجیکستان جمهوری است یا جمهوری‌نما. ولی این‌طورکه پیداست کشورهایی مثل بلژیک و ژاپن و هلند و سوئد و غیره که پادشاهی‌اند، جمهوری‌ترند از کشورهایی مثل جمهوری مصر و جمهوری عراق صدام و جمهوری تاجیکستان. اسم جمهوری است ولی رسم‌اش نه!

کافی است تصور کنیم که چه حسی پیدا می‌کنیم اگر در ایران خودمان، همین فردا بگویند که رییس جمهوری قرار است به یکی از فرزندان روحانی برسد.

 
کانال فروردین

پانوشت نامربوط:

1-     یک. «قصه‌ها»ی بنی اعتماد، دیدن داشت.

2-     دو. کانال فروردین هم افتتاح شد! (نشانی در پیوندهای سمت چپ وبلاگ)