ترجمه‌ام از یک متن خیلی کوتاه با تیتر ِ « سبک زندگی مینی‌مال، رادیکال نیست »، که خانم عارفه لطف کردند و توی «لذت کمتر داشتن» منتشر کردند. (و یا این‌جا)

متن اصلی این‌جا و یا این‌جا ست.


کانال فروردین