من هم روزگاری زیاد نذر می‌کردم. از جنس ذکر گفتن. آخرین باری که نذر کردم دبیرستانی بودم. آخرهای دبیرستان. نذر کردم برای مادرم ظرف بشورم. کمک کنم. ازون موقع تا حالا فقط همون نذر رو تمدید کردم. ریا نباشه البته! اما به‌نظرم معنای خیلی ساده و نزدیکی و دقیقی باشه از:

عبادت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

و چه کسی بهتر از مادر؟ هر چند نمی‌دانم نذر از جنس عبادت هست یا نه. این‌که خدا کاری برایم بکند تا من هم در عوضش کاری کنم.