به نظرم برنامه پرگار قالب مناسبی برای گفت-و-گو با ابراهیم گلستان درباره ی فروغ نبود و شاید بهتر بود با عنوان دیگری پخش می‌شد. اولا تنها یک مهمان داشت و حالت طرح نظرات مختلف نداشت. دوما کریمی باید اجازه می‌داد که گلستان حرف‌اش را بزند و این‌قدر داخل حرف‌اش نمی‌پرید؛ کاری که در چارچوب برنامه‌های معمول پرگار مناسب است. مثلا وقتی گلستان شروع به گفتن از سیمین دانشور کرد دست‌کم برای ضبط در تاریخ هم که شده کریمی نباید مانع می‌شد. الزامی که به پخش همه‌ی گفت‌-و-گو نیست.

همیشه به دید مجری‌ای توانا به داریوش کریمی نگاه می‌کردم. سختی سر-و-کله زدن با گلستان چالش بزرگی برای او بود که متاسفانه از نظر مجری و سوال‌ها به نظرم از ضعیف‌ترین برنامه‌ها از آب درآمد؛ هرچند که از نظر حضور گلستان و موضوع‌اش ماندنی خواهد شد.

 

مثال دیگر از نظر بدقلق بودن برای مصاحبه گرفتن ، کیمیایی است.  مصاحبه‌ مریم شبانی در اندیشه پویای 39 و حسین دهباشی در تاریخ‌آنلاین هر کدام در دو مجلس برگزار شده و از سوال‌ها مشخص است که به شبانی و دهباشی چقدر سخت گذشته!