به بهانه‌ی «تو خانه‌‌ی من هستی»

 
فکر کنید یکی از عزیزترین و مهم‌ترین اطرافیان‌تان فراموشی بگیرد و به مرور حتا شما را فراموش کند. وضعیت بغرنجی خواهد بود ولی اگر موضوع را اینطوری در نظر بگیریم موضوع فرق خواهد کرد.این‌که آیا برای شما و او به یک اندازه سخت است؟ احتمالا برخلاف بسیاری از بیماری‌ها، رنج بیمار کمتر از رنج اطرافیان باشد.

پ.ن: (My House Is You) Evim Sensin   سینمای ترکیه محصول 2012