شاید جالب باشه که بدونین یک شاعر و نویسنده‌ی نپالی، یک سری از شعرای فروغ فرخزاد رو در سال 2013 به زبان نپالی ترجمه کرده:

سومان پوخرِل

کانال فروردین