چند روز پیش به دنبال کتاب جستارهایی درباره عشق؛ ازآلن دوباتن رفتم شهر کتاب همدان. تا اسم کتاب را آورم خانم فروشنده پرسید: به شما زنگ زدیم؟ من متعجب مانده بودم که چه می‌گوید؟ دوباره پرسید زنگ نزدیم؟ آها. معلوم شد کسانی این کتاب را خواسته بودند و کتاب در کتابفروشی تمام شده بوده است و قرار بر این بوده است تا وقتی کتاب‌فروشی کتاب‌ها را دریافت کرد، با مشتری‌ها تماس بگیرد و خبر آمدن محموله جدید را بدهد. موقع حساب کردن از مسئول فروش پرسیدم جستارها کتاب پرفروشی است که همکارتان اینطور پرسید؟ پرسید کسی این کتاب را معرفی کرده که این‌قدر مشتری پیدا کرده؟

این‌روزها این کتاب سوژه‌ی گروه کتاب‌خوانی یلدا علایی است. چند هفته‌ای است که او جماعتی را در اینستاگرام دور خودش جمع کرده به کتاب‌خوانی. این روزها یکی از بهترین نمونه‌های کتاب‌خوانی گروهی در کشور است. از پیش‌ترها سفارش کتاب را شنیده بودم. بالاخره رفتم برای خرید.