این سال‌ها، کم‌کم روز 14 فوریه (25 بهمن) به عنوان ولنتاین ‌شناخته شده ولی موضوعی که کمتر به آن توجه می‌کنیم فلسفه‌ی این روز است که بزرگداشت کشته شدن یک «شهید مسیحی» است و این روز به نام او نام‌گذاری شده: روز ولنتاین یا «روز ولنتاین ِقدیس».

در سده‌ی سوم میلادی، سربازان رومی از ازدواج و اظهار عشق منع می‌شدند و ولنتاینوس ِقدیس به عنوان یک کشیش و دانشمند ِمسیحی از سر ایمان‌اش، رضایت مسیح را بالاتر از گفته‌ی امپراتور می‌دانست و بر خلاف دستور امپراتور، به سربازان رومی کمک می‌کرد تا بتوانند ازدواج کنند. به همین خاطر به دستور امپراتور زندانی شد و در نهایت به عنوان مجازات، به آتش کشیده شد.

از او به عنوان حامی جوانان، مسافران و در راه‌ماندگان، اظهار عشق و سنت ازدواج یاد شده. او بعدها از طرف کلیسا به عنوان یک «شهید مسیحی» شناخته شد.

 

اطلاعات بیشتر: 
در 
دانشنامه‌ی بریتانیکا

و: این‌جا و این‌جا


کانال فروردین