1

پرسش: نظر مرحوم طالقانی در رابطه‌ با دادگاه‌های انقلاب و اعدام دست‌اندرکاران رژیم پهلوی چه بود؟

پاسخ- ایشان هنگامی که از شمال بازگشته بودند در منزل حاج‌ احمد آقا به آقای خلخالی اعتراض می‌کنند که تو این همه بسم‌الله الرحمن الرحیم [به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر] را در قرآن نمی‌بینی و فقط بسم قاصم الجبارین ِخداوند را الگو قرار دادی!

متن گفت‌وگوی «تاریخ ایرانی» با مهدی طالقانی


 

2

چند روز پیش نامه‌ای منتشر شد که با «بسم‌الله قاسم الجبارین» شروع شده. نامه را یکی از تشکل‌های دانشگاه یزد نوشته و درباره‌ی حضور یکی از فعالان سیاسی به مسئولین استان هشدار داده؛ و البته هشدار را عملی هم کردند.

قاصم یعنی خردکننده؛ منظور خدایی است که ستم‌کاران را در هم می‌شکند. اما قاسم یعنی پخش‌کننده و تقسیم‌کننده و توزیع‌کننده.

 معنی قاصم در واژه‌یاب


3

اولا جناب خلخالی دست‌کم می‌دانست که باید قاصم الجبارین را با «سین» بنویسد یا با «صاد». دوما از بین صفت رحمان و قاصم بودن خدا، انتخاب کرده بود. و سوما منظورش از «جبار» هم طاغوت بود. چهارما وقتی به عربی مسلط نیستیم چه اصراری به عربی‌نویسی هست؟

با بقیه‌ی ماجرا کاری ندارم. ولی تقلید ناشیانه که شاخ و دم ندارد.


کانال فروردین