- ترسیدی؟

+ باید بترسم؟

- خوبه

+ چرا خوبه؟

- معنیش اینه که احمق نیستی!

 

گیم آو ترونز - فصل یک