یک - یادش بخیر! قذافی که رفت یکی از بچه های وبلاگ نویس - به قیاس فرعون نفس و کودک درون - نوشته بود: هر کدوم مون یه قذافی درون داریم

دو - و چند روز پیش حسین دهباشی نوشته بود:
یک حالِ خیلی‌خیلی‌خوب هم باید باشـد، به نامِ: نلسون‌ماندلّایِ درون!
ندیدن، نشنیدن، با زندانبان هم کاسه‌شُدن، وَاِذا مَرّوا باللّغو،مَرّوا کِراماً آویزه‌ی گوش‌کردن!

سه - آدمایی هستیم که موقع حرف زدن - یه جمله در میون - دیگرانو یاد ترامپ میندازیم. ولی وقتی کسی هزاران کیلومتر اونورتر با همین ویژگی ها رییس جمهور میشه نگران میشیم.
کاش به جای گلایه از عالم، یه فکری به حال ترامپ درون مون می کردیم
کاش به جای اون، ازین نگران میشدیم. این یکی بیشتر به ماها مربوطه