الف- طبق تصور و اعتماد قبلی‌ام به امنیت موجود در کشور، لحظه اول که خبر حمله به بهارستان را شنیدم فکر کردم از آن حمله‌های نافرجام بوده باشد که عوامل‌اش دستگیر شده‌اند و حالا خبرش را می‌دهند. اما نه! شوکه شدم. عملیات‌شان را واقعا انجام داده بودند. انتظارش را نداشتم.


ب- امیدوارم که این حمله‌ به جو نژادپرستانه و عرب‌ستیزی‌ و قومیت‌ستیزی تنش مذهبی دامن نزند. امیدوارم تیغ حمله به سمت تروریزم باشد و بس.


پ -امیدوارم که سعی نکنیم از این آب گل‌الود ماهی بگیریم. تروریزم جناح و مسلک و نژاد نمی‌شناسد. برای تسویه حساب‌های سیاسی و انتخاباتی همیشه وقت هست! خوشحالم که پست‌ها و هشتگ‌ها درباره اتحاد و باهم بودن است. عجیب است که در چنین فضایی ذهن کسانی چطور می‌تواند درگیر مسایل انتخابات گذشته و برد و باخت و تیکه‌پرانی‌های انتخاباتی باشد.


ت- قطعا بعد از این فضا امنیتی خواهد شد. امیدوارم شدت گرفتن کنترل‌ها برای مبارزه با تروریزم باشد و دامن‌اش به بقیه عرصه‌های زندگی و آزادی‌های موجود کشیده نشود. حیف است که انتخاباتی با این مشارکت و دولتی با این رای، زیر غبار برود.


ث- چقدر بد است با کسانی هم‌سایه و هم‌خانه هستیم که حتا پس از یک حمله تروریستی یک پیام تسلیت ساده و فرمالیته هم نمی‌گویند. رسم اش نیست.