فضای زندان است؛ تراکم زندانیان نوجوان در کانون اصلاح و تربیت. جشن تولد است. بزن و بکوب است. تولد ِ«اعلا» است. اعلا دعوا راه می‌اندازد. بچه‌ها از سر و کول هم بالا می‌روند. زد و خورد است. اعلا هجده ساله شده و باید آماده اجرای حکم اعدام شود. فلسفه جشن تولد زیرسوال می‌رود. فیلم ماجرای اکبر دوست اعلا و فیروزه خواهر اعلا و با بازی ترانه علیدوستی است که برای جلوگیری از اعلام‌ تقلا می‌کنند.

این صحنه آغاز فیلم شهر زیبا است. از آن فیلم‌هاست که تصمیم‌های سخت گرفته می‌شود. مخصوصا در انتهای فیلم. فیلمی است عاشقانه و اجتماعی. با بازی‌های عالی و واقعی.