در وبسایت پویش فکری توسعه معرفی کوتاهی درباره کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» اثر دارون عجم اوغلو و رابینسون نوشته که به نظرم مرور مختصر و مفیدی است.